به گزارش ساسان عزیزی روزنامه نگار سیاسی و اجتماعی و مدیر مسئول پایگاه خبری جوانان”محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی سید محسن دهنوی را به ریاست مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام منصوب کرد.

 

در حکم سید محسن دهنوی آمده است:

 

نظر به شایستگی، توانمندی و تجارب ارزشمندتان به موجب این حکم، به مدت یکسال به عنوان رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام منصوب می شوید.

 

امید است با استمداد از عنایات الهی و عزم، جدیت و پشتکار در انجام وظایف و مأموریت های محوله، قرین توفیق بتاشید.

لازم است از تلاش های جناب آقای دکتر جبرائیلی در طول دوران این مرکز قدردانی کنم، ضمناٌ فهرست انتظارات و اولویت های کاری شما به پیوست ابلاغ می گردد.

 

انتظار می رود تمامی تلاش خود و همکاران تان را معطوف به انجام شایسته و به موقع وظایف، مأموریت ها و تحقق انتظارات و اولویت ها کنید.»