دانشگاه تربیت مدرس درباره مرگ دانشجوی دانشجوی دکترای این دانشگاه گفت: «نتیجه‌ پیگیری‌های ما و حراست دانشگاه نشان داد که این دانشجو در یکی از بوستان‌های وردآورد با شلیک گلوله جان خود را از دست داده است. کنار پیکر او یک قبضه اسلحه کمری و یک وصیتنامه پیدا شده که در آن طلب حلالیت کرده است.»

دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس با شلیک گلوله به زندگی‌اش پایان داد. علی معینی، مدیر توسعه روابط با دولت و جامعه دانشگاه تربیت مدرس درباره مرگ این دانشجو گفت: «نتیجه‌ پیگیری‌های ما و حراست دانشگاه تربیت مدرس نشان داد که این دانشجو در یکی از بوستان‌های وردآورد با شلیک گلوله جان خود را از دست

javanankb.ir