اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی اعلام شد

اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی اعلام شد. خاندوزی گفت: امروز اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی اعلام شد و به غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه مهر و توسعه تعاون همه بانک‌های دولتی اقدام به این کار کردند.   به گزارش ساسان عزیزی روزنامه نگار سیاسی و اجتماعی ” احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در بخش خبری

https://javanankohgiluyehboyerahmad.ir/